entrepreneur

Các từ thường được sử dụng cùng với entrepreneur.

aspiring entrepreneurs

He has constantly urged aspiring entrepreneurs to search for massive market alternatives.

Từ

Wikipedia

Ví dụ này từ Wikipedia và có thể được sử dụng lại theo giấy phép của CC BY-SA. feminine entrepreneurs

Enterprise hyperlink operators have been addressing their enterprise plans to how finest to help and encourage feminine entrepreneurs.

particular person entrepreneur

Most current programmes of micro-enterprise promotion take the person entrepreneur or agency because the goal of motion.

Những ví dụ này từ Cambridge English Corpus và từ các nguồn trên internet. Tất cả những ý kiến trong các ví dụ không thể hiện ý kiến của các biên tập viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge College Press hay của người cấp phép.

Source

Business Travel News